Milieu

Ketentoezicht

De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem voeren ketentoezicht uit. Ketentoezicht richt zich op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)keten. Wat gebeurt er met afval dat afgegeven wordt? Waar gaat het afval naar toe? Wat doet de ontvanger er mee?  Wordt het afval illegaal gedumpt of verwerkt?  Ketentoezicht doet onderzoek naar risico’s, risico-bedrijven en overtredingen.

Samenwerking met Omgevingsdienst Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem maakt onderdeel uit van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Rivierenland coördineert het ketentoezicht voor de gehele provincie Gelderland.

Op de website van de rijksinspecties vindt u de definitie van ketentoezicht.