Expertise

Expertise Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, hebben een meldingsplicht bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Deze meldingsplicht ligt vast in het besluit Melden en Registreren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
De praktijk wijst uit dat het meldgedrag en de kwaliteit van de gemelde gegevens van deze bedrijven niet altijd in orde zijn. Door onjuist of niet te melden, wordt het risico gelopen dat afval uit het zicht verdwijnt en/of op de verkeerde plek terecht komt. Met alle consequenties voor het milieu van dien.

Werkwijze toezicht LMA
De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem werken bij de controle van de afvalstromen samen met hun eigen specialist afvalstoffen/LMA en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De toezichthouders controleren bedrijven op het meldgedrag (op tijd melden). Ook de kwaliteit van de meldgegevens en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie van het bedrijf worden gecontroleerd.

 

Op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen vindt u informatie over de wet- en regelgeving rondom het melden van afvalstoffen en andere wet en regelgeving met betrekking tot afvalstoffen.