Expertise

Expertise afvalstoffen (LMA)

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid ontvangen afvalstoffen. Deze meldplicht ligt vast in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De praktijk wijst uit dat het meldgedrag en de kwaliteit van de gemelde gegevens van deze bedrijven niet altijd in orde zijn. Door onjuist of niet te melden, wordt het risico gelopen dat afval uit het zicht verdwijnt en/of op de verkeerde plek terecht komt. Met alle consequenties voor het milieu van dien.

Werkwijze toezicht afvalstoffen
De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem werken bij de controle van de afvalstromen samen met hun eigen specialist afvalstoffen/LMA en met de adviseurs van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De toezichthouders controleren bedrijven op twee manieren. In het toezicht stellen de toezichthouders vast of de afgifte van afvalstoffen plaatsvindt bij erkende afvalinzamelaars of afvalverwerkers.  Daarnaast worden afvalinzamelaars / -verwerkers gecontroleerd op het correct ontvangen van afvalstoffen en het doen van meldingen aan het LMA. De toezichthouders controleren de kwaliteit van de meldgegevens en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie van het bedrijf.

 

Op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen vindt u informatie over de wet- en regelgeving rondom het melden van afvalstoffen en andere wet en regelgeving met betrekking tot afvalstoffen.