Bouwen en verbouwen

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen, slopen of uitbreiden? Doe dan vooraf de vergunningencheck via het Omgevingsloket. Zo komt u te weten of u voor deze werkzaamheden een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Direct de vergunningencheck doen

Regels vergunningvrij bouwen
Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels over vergunningvrij bouwen. De Rijksoverheid heeft brochures voor vergunningvrij bouwen en verbouwen gemaakt:

Vergunningvrij betekent niet regelvrij. U moet wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen.

Voldoet uw bouwplan niet aan de vergunningsvrije regels uit Bijlage II Bor?
Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de uitslag van de vergunningcheck? Dan kunt u  contact met ons opnemen.
Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem of via de website van uw gemeente.