Bouwen en verbouwen

Vergunningvrij bouwen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken. Dan heeft u voor uw bouwactiviteit geen omgevingsvergunning nodig. Alle vergunningvrije categorieën staan in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
U kunt de vergunningcheck ook doen op www.omgevingsloket.nl.

Regels vergunningvrij bouwen
Voldoet uw bouwplan niet aan de vergunningsvrije regels uit Bijlage II Bor? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
Vergunningvrij betekent niet regelvrij. U moet wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de uitslag van de vergunningcheck? Dan kunt u  contact met ons opnemen.
Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem of via de website van uw gemeente.

Meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u op de website van de Rijksoverheid.