Bouwen en verbouwen

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen, slopen of uitbreiden? Doe dan vooraf de vergunningencheck via het Omgevingsloket. Zo komt u te weten of u voor deze werkzaamheden een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Direct de vergunningencheck doen

Regels vergunningvrij bouwen
Voldoet uw bouwplan niet aan de vergunningsvrije regels uit Bijlage II Bor? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
Vergunningvrij betekent niet regelvrij. U moet wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de uitslag van de vergunningcheck? Dan kunt u  contact met ons opnemen.
Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem of via de website van uw gemeente.

Meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt bijvoorbeeld zien onder welke voorwaarden u vergunningvrij een uitbouw, bijgebouw of overkapping kunt plaatsen. Of vergunningvrij een dakkapel, zonnepanelen of schutting.