Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Daarnaast doet u een sloopmelding bij de gemeente. 

Advies van een asbestinventarisatiebedrijf

Voordat u asbest laat verwijderen, moet u een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Hiermee krijgt u inzicht in de uitvoering, kosten, regels en aanpak van het verwijderen van asbest. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (ook wel asbestsaneerder genoemd) kan vervolgens het asbest op een veilige manier verwijderen. Een overzicht van bedrijven die asbestinventarisatierapporten kunnen opstellen en asbestsaneerders in uw regio vindt u op de website van Ascert. Het asbestinventarisatierapport dient geschikt te zijn voor alle uit te voeren sloop-, bouw- of renovatiewerkzaamheden.

Meld op tijd dat u asbest gaat verwijderen

Voordat u asbest kunt laten verwijderen, moet u een sloopmelding doen bij de gemeente. Deze melding doet u via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

De melding van alle benodigde informatie voorzien zijn. Dit betreft in ieder geval:

  • een duidelijke omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden: renovatie, verbouwing of sloop;
  • een situatietekening waarop aangegeven is om welk bouwwerk het gaat 
  • tekeningen/foto’s van de te slopen (onderdelen van) bouwwerken 
  • een duidelijke omschrijving van de te verwijderen asbestbronnen en/of te slopen onderdelen
  • een omschrijving van de hoeveelheid vrij te komen afvalstoffen 
  • een asbestinventarisatierapport

Belangrijk: doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden! De asbestsaneerder kan dit ook voor u doen.

Akkoord op uw melding

De gemeente controleert of uw melding compleet is. Bij akkoord kunt u starten met de asbestsanering. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet het asbest voor u verwijderen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, moet een gecertificeerd laboratorium de locatie vrijgeven. Dat betekent dat u de locatie weer veilig kunt betreden, zonder beschermingsmiddelen. 

Geen akkoord op uw melding

Soms heeft de gemeente meer informatie nodig om akkoord te geven op de asbestsanering. U moet dan een nieuwe sloopmelding doen en de benodigde extra informatie toevoegen. 

Omgevingsvergunning

Wanneer u tijdens of na de sloopwerkzaamheden het pand ook gaat verbouwen, herstellen of op een andere manier gaat gebruiken, kan het zijn dat er een omgevingsvergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Via de vergunningscheck van het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het bevoegd gezag.

In de volgende gevallen kan géén gebruik worden gemaakt van de sloopmelding en moet u eerst een omgevingsvergunning onderdeel slopen aanvragen:

  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in stads- en dorpsgezichten die door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig zijn aangewezen;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in of bij een beschermd monument;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning bouwwerken te slopen;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning graafwerkzaamheden uit te voeren vanwege archeologische waarden.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en regels over asbest op de website van Milieucentraal.

Ook vindt u meer informatie op de website van uw gemeente.

Gerelateerd

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat (laten) verwijderen.

Asbest herkennen

Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.