Bouwen en verbouwen

Flitsvergunning

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen binnen gemeente Arnhem, Lingewaard of Renkum? In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen een dag en twee weken een beslissing op uw aanvraag. Als aanvrager van een flitsvergunning neemt u zelf het initiatief om de vergunningaanvraag te toetsen aan de voorwaarden.

Werkzaamheden 
De volgende soorten werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking: 

  • het plaatsen van dakkapellen 
  • het wijzigen van de gevel 
  • het plaatsen van erfafscheidingen 
  • het aanbrengen van gevelreclame 
  • het bouwen van bijgebouwen 
  • het bouwen van eenlaagse aan-/uitbouwen 
  • constructieve wijzigingen zoals doorbraken, balkons, dakterrassen e.d.

Meer informatie vindt u in de flyers over de flitsvergunning: