Waar moet mijn vergunningaanvraag aan voldoen?

Als u direct de juiste documenten volledig aanlevert is dat gunstig voor de doorlooptijd van uw vergunningaanvraag.

Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af en binnen de wettelijke termijn. De documenten die u meestuurt met uw aanvraag moeten volledig zijn en voldoen aan eisen. Voldoet uw aanvraag aan die eisen, dan kunnen wij voor u aan de slag. Voldoen uw documenten niet aan de eisen, dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. U krijgt dan een bericht met het verzoek om uw dossier compleet te maken. Lukt het u niet om binnen 4 weken uw dossier compleet te maken, dan moeten wij uw aanvraag buiten behandeling stellen. U moet dan weer een nieuwe aanvraag indienen.

Documenten voor uw aanvraag

Hieronder vindt u per activiteit een opsomming van de documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag. Een algemene eis is dat alle aangeleverde tekeningen op schaal en voorzien van maatvoering zijn.

Dakkapel of gevelwijziging

Het plaatsen van een dakkapel/aanbrengen van een gevelwijziging.

 • Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 • Plattegrond en doorsnede dakkapel (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende details
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Isolatiewaarde(n)
 • Detaillering draaiende delen

Het kan zijn dat u asbest heeft in de betimmering van de zolder. Vergeet dan niet om een asbestmelding te doen.

Erfafscheiding of schutting

Het plaatsen van een erfafscheiding of schutting.

 • Situatietekening
 • Aanzichten (inclusief maatvoering)
 • Foto’s van de locatie van het te plaatsen bouwwerk in relatie met de omgeving
Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op een dak.

 • Legplan zonnepanelen, inclusief de afmetingen van de panelen en de afstand tot de dakrand
 • Informatie over het type zonnepanelen, inclusief bevestigingsmethode (dit heeft u van de leverancier ontvangen)
 • Foto’s van de bestaande situatie van het dak (vooraanzicht), waarbij ook een deel van de straat zichtbaar is

Het kan zijn dat u asbest heeft in de betimmering van de zolder. Vergeet dan niet om een asbestmelding te doen.

Het aanbrengen van gevelreclame
 • Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende details
 • Maatvoering van de reclame
 • Maatvoering ten opzichte van de gevel
 • Foto’s van de locatie van het betreffende bouwwerk in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Aanvraagformulier reclame
Het realiseren van een bijgebouw
 • Geveltekeningen
 • Doorsnedetekeningen
 • Plattegrondtekeningen
 • Gezichtsbepalende details
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Indien van toepassing: Ventilatievoorzieningen
Constructieve wijzigingen
 • Plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (bestaand en nieuw)
 • Constructieve berekeningen en tekeningen (zie ook detailtekening constructie)
Het realiseren van een aan- en/of uitbouw (1 laags)

Welke documenten u precies moet indienen en waar deze aan moeten voldoen staat in de uitkomst van de Vergunningcheck. Lees de toelichting aandachtig door. Hier staat beschreven welke gedetailleerde informatie u moet aanleveren. Aan de hand van uw documentatie moeten wij uw aanvraag kunnen beoordelen.

Twijfels? Schakel een adviseur in

Het Omgevingsloket helpt u op weg met de juiste gevraagde documenten en aan welke eisen deze moeten voldoen. Twijfelt u of uw documenten voldoen aan de indieningsvereisten? Schakel dan een adviseur in. Uw aannemer, architect of bouwbedrijf kan u op weg helpen.