Waar moet mijn vergunningaanvraag aan voldoen?

Als u direct de juiste documenten volledig aanlevert is dat gunstig voor de doorlooptijd van uw vergunningaanvraag.

Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af en binnen de wettelijke termijn. De documenten die u meestuurt met uw aanvraag moeten volledig zijn en voldoen aan eisen. Voldoet uw aanvraag aan die eisen, dan kunnen wij voor u aan de slag. Voldoen uw documenten niet aan de eisen, dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. U krijgt dan een bericht met het verzoek om uw dossier compleet te maken. Lukt het u niet om binnen 4 weken uw dossier compleet te maken, dan moeten wij uw aanvraag buiten behandeling stellen. U moet dan weer een nieuwe aanvraag indienen.

Welke documenten u moet indienen en waar deze aan moeten voldoen staat in de uitkomst van de Vergunningcheck onder het tabblad ‘Benodigdheden’. Lees de toelichting aandachtig door. Hier staat beschreven welke gedetailleerde informatie u moet aanleveren. Aan de hand van uw documentatie moeten wij uw aanvraag kunnen beoordelen.

Twijfels? Schakel een adviseur in

Klik op onderstaande voorbeelden van veel gevraagde documenten om een indruk te krijgen. Twijfelt u of uw documenten voldoen aan de indieningsvereisten? Schakel dan een adviseur in. Uw aannemer, architect of bouwbedrijf kan u op weg helpen.

Uitgebreide informatie over de eisen waar uw bijlage(n) aan moeten voldoen, leest u in het document ‘specificatie bijlagetypen’. U kunt dit document downloaden (PDF, max 1MB).