Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Omgevingsdienst Regio Arnhem is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum. Ook voert ODRA bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale bedrijven. De toezichthouders controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit de Wabo en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Wet- en regelgeving
De omgevingsvergunning wordt getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Op de website www.omgevingsloket.nl vindt u informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.