Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Flitsvergunning

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen binnen gemeente Arnhem? In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen.

Meer over flitsvergunning

Mobiele puinbreker

U kunt er voor kiezen om het puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is op de locatie te breken. Het Rijk heeft hiervoor regels opgesteld.

Meer over mobiele puinbreker

Omgevingsvergunning (bouw)

Wilt u bouwen, verbouwen of iets wijzigen aan uw pand? Of wilt u de bestemming en het gebruik van een pand veranderen? Dan heeft u in een aantal gevallen een vergunning nodig.

Meer over omgevingsvergunning (bouw)

Vergunningvrij bouwen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken.

Meer over vergunningvrij bouwen

Expertise bouw

Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft expertise in huis op gebied van constructie. Ook op gebied van welstand en monumenten voorziet ODRA u graag van advies bij aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV-aanvragen.

Meer over expertise bouw

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen forse geluidhinder voor omwonenden opleveren. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn.

Meer over bouwlawaai

Bouwtoezicht

Omgevingsdienst Regio Arnhem is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum. Ook voert ODRA bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale bedrijven.

Meer over bouwtoezicht