Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Flitsvergunning

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen? In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen.

Mobiele puinbreker

U kunt er voor kiezen om het puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is op de locatie te breken. Het Rijk heeft hiervoor regels opgesteld.

Vergunningvrij bouwen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken.

Expertise bouw

Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft expertise in huis op gebied van constructie. Ook op gebied van welstand en monumenten voorziet ODRA u graag van advies bij aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV-aanvragen.

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen forse geluidhinder voor omwonenden opleveren. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn.

Bouwtoezicht

Omgevingsdienst Regio Arnhem is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum. Ook voert ODRA bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale bedrijven.