Nieuws

Klachten over houtstook

De donkere dagen van het jaar zijn voor veel mensen reden om wat vaker de houtkachel of open haard aan...

ARN helpt afvalverwerker AVR

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten dat de Afval en Energiecentrale Nijmegen (ARN) tot 1 april 2024 maximaal 15.000 ton...

We bereiden ons voor op de Omgevingswet

De Omgevingsdienst Regio Arnhem bereidt zich voor op de intreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. ODRA is een van de organisaties die zorgt voor de voorbereiding en implementatie van deze wet in de regio Arnhem. Wij leggen graag uit welke organisaties betrokken zijn en hoe wij ons voorbereiden op de Omgevingswet en het Omgevingsloket.

Ruben Vlaander nieuwe voorzitter ODNL

Ruben Vlaander is 11 mei door de Algemene Ledenvergadering van OmgevingsdienstNL gekozen tot hun voorzitter voor de komende 4 jaar. Hij neemt het voorzitterschap over van Pieter-Jan van Zanten. Van Zanten verruilt zijn functie bij Omgevingsdienst IJsselland voor een baan bij het Kadaster in Apeldoorn. Vlaander is sinds oktober 2020 [LH1] directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Gedeputeerde Staten wijzigen Gelders geurbeleid

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 11 april 2023 wijzigingen in het Gelders geurbeleid doorgevoerd. ODRA (Arnhem) en ODRN (Nijmegen) hebben GS verzocht om deze aanpassingen.

Risico’s voor gezondheid omwonenden steengroeve Winterswijk zeer klein

In de afgelopen maanden zijn drie verschillende onderzoeken gedaan naar de depositie (neerslag) van gevaarlijke stoffen en zware metalen rond...

Provincie wil vergunning Sebava intrekken

Provincie Gelderland wil de omgevingsvergunning van varkenshouderij Sebava in de gemeente Buren intrekken. De provincie verleende in 2011 een omgevingsvergunning (milieu) aan het bedrijf, maar daar is bijna 6 jaar geen gebruik van gemaakt.

Zorgwekkende stoffen beter in beeld

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft in opdracht van de Provincie Gelderland een inventarisatie gedaan bij 226 bedrijven naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het zijn bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is.

"Word koploper in duurzaamheid"

Energiebesparing is een steeds belangrijker thema voor ondernemers. Een goed plan en de juiste investeringen kan veel geld opleveren en draagt bovendien bij aan verduurzaming van de economie. Het Rijk, RVO en Omgevingsdiensten NL stimuleren ondernemers om aan energiebesparing te doen.

Uitstel besluit afvalverwerker Ter Horst

De provincies Gelderland en Overijssel stellen een definitief besluit over weigering en intrekking van vergunningen van afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld uit tot maart 2023. Het bedrijf krijgt de tijd om het integriteitsgevaar weg te nemen.