Spring naar content
Nieuws

Commissie m.e.r. geeft advies over SK Parenco

De onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft geadviseerd over de Notitie reikwijdte en het detailniveau (NRD) van SK...

Omgevingsdiensten kunnen bijdragen aan circulaire economie

Medewerkers van omgevingsdiensten kunnen door ondernemers te adviseren, een bijdrage leveren aan de transformatie naar een meer circulaire economie. Daarvoor...

Asfaltcentrales in het nieuws

Afgelopen maanden zijn in de media regelmatig berichten gepubliceerd over de uitstoot van gevaarlijke stoffen door asfaltcentrales in Gelderland. Hierbij...

Onvolledige informatie over omgevingsdiensten

Op 17 november zijn in de Gelderlander, Trouw en online media artikelen verschenen over de omgevingsdiensten in Nederland. Deze geven...

Geen aanvullend onderzoek in Renkum en Heelsum

GGD Gelderland-Midden neemt het advies van de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten (RIVM) over om geen...

Provincie legt NRD van Parenco ter inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Smurfit Kappa Parenco ligt zes weken ter inzage bij ODRN in Nijmegen en in het gemeentehuis in Oosterbeek. Iedereen die wil, kan een reactie indienen of deelnemen aan informatiebijeenkomsten.

Onderzoeken geurhinder papierfabriek Renkum afgerond

Drie onderzoeken naar geurhinder van papierfabriek SK Parenco in Renkum zijn afgerond. Het onderzoek van GGD Gelderland-Midden bevestigt het beeld...

ODRA en Brandweer samen op pad

Dinsdag 3 augustus tekenden Ruben Vlaander (directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem) en Robert Polman (afdelingshoofd risicobeheersing Brandweer Gelderland-Midden) een overeenkomst voor drie...

Milieucriminaliteit raakt iedereen

Milieucriminaliteit raakt iedereen. Dat stellen de opstellers van het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De effecten van deze vorm van criminaliteit zijn...

Wnb-vergunning bio-raffinage geweigerd

De initiatiefnemers van de mega-mestvergister krijgen geen Natuurwetvergunning (Wnb) voor bio-raffinage in Groenlo. De installatie was gepland op het industrieterrein...