Spring naar content
Nieuws

Succesvolle aanpak ondermijning krijgt vervolg: Theseus gaat door

Het project heeft in het eerste jaar succesvolle resultaten behaald en blijft ook dit jaar werken aan het vergroten van de veiligheid op bedrijventerreinen in Gelderland.

Uitstoot formaldehyde bij stookinstallaties moet omlaag

Bij metingen bij de stookinstallaties van 5 rioolwaterzuiverings-installaties (RWZI’s) in Gelderland blijkt formaldehyde vrij te komen.

Provincies willen vergunningen Ter Horst intrekken

De provincies Gelderland en Overijssel willen de vergunningen van afvalverwerker Ter Horst intrekken en lopende vergunningaanvragen weigeren. De provincies willen daarmee voorkomen dat de vergunningen gebruikt worden voor criminele activiteiten.

Inzamelen Li-ion accu’s

Wie kan zich nog een leven voorstellen zonder accu of batterij. In de telefoon, de laptop, de e-bike, de auto, het gereedschap en tal van andere toepassingen. Maar wat te doen als de batterij niet langer bruikbaar is?

ODRA dwingt Stort Doonweg tot wegpompen verontreinigd regenwater

ODRA heeft de eigenaar van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek gedwongen om he 'witte water' zo snel mogelijk en zorgvuldig af te voeren. Aanraking hiermee kan klachten aan de huid veroorzaken.

Commissie m.e.r. geeft advies over SK Parenco

De onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage heeft geadviseerd over de Notitie reikwijdte en het detailniveau (NRD) van SK Parenco. In deze notitie licht SK Parenco toe wat hun plannen zijn voor de toekomst.

Omgevingsdiensten kunnen bijdragen aan circulaire economie

Medewerkers van omgevingsdiensten kunnen door ondernemers te adviseren, een bijdrage leveren aan de transformatie naar een meer circulaire economie. Daarvoor...

Asfaltcentrales in het nieuws

Afgelopen maanden zijn in de media regelmatig berichten gepubliceerd over de uitstoot van gevaarlijke stoffen door asfaltcentrales in Gelderland. Hierbij...

Onvolledige informatie over omgevingsdiensten

Op 17 november zijn in de Gelderlander, Trouw en online media artikelen verschenen over de omgevingsdiensten in Nederland. Deze geven...

Geen aanvullend onderzoek in Renkum en Heelsum

GGD Gelderland-Midden neemt het advies van de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten (RIVM) over om geen...