Omgevingsdienst Regio Arnhem

Nieuws

Bijeenkomst Energie en de Omgevingswet

21 mei 2019

Op vrijdag 17 mei ging ODRA met haar partners in gesprek over de thema’s Energie en de Omgevingswet tijdens twee interactieve bijeenkomsten.

ODRA steunt de Statiegeldalliantie

23 april 2019

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie. Hiermee laten zij een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic drankflessen horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen. Omgevingsdienst Regio Arnhem ondersteunt de Statiegeldalliantie van harte.

Informatieplicht Energiebesparing bedrijven

27 maart 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten deze bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Inventarisatie asbestdaken beschikbaar

19 maart 2019

Vanaf 2025 zijn ze hoogstwaarschijnlijk niet meer toegestaan voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen: asbestdaken.

Inzamelingsactie bestrijdingsmiddelen

16 januari 2019

Provincie Gelderland organiseert samen met twee waterschappen een inzamelingsactie van bestrijdingsmiddelen voor agrariërs.