Spring naar content

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ vallen. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig.

Om te controleren of u een vergunning nodig heeft, vult u de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Bij de vergunningcheck kunt u begrippen tegenkomen als ‘erf’, ‘achtererfgebied’ en ‘bebouwingsgebied’. Om deze begrippen beter te begrijpen, kunt u video’s bekijken op de website van Infomil.

Heeft u geen vergunning nodig? Dan zijn er wel vaak bepaalde voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Schuur, bijgebouw, serre of garage

Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan een bijkeuken, serre, schuur, garage of carport. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen.

Mantelzorgwoning

Het is in principe niet toegestaan om in een bijgebouw te wonen. Een uitzondering hierop is bewoning vanwege mantelzorg. Voor een mantelzorgwoning op eigen terrein heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regels met betrekking tot mantelzorgwoningen.

Dakkapel

Dakkapel achterzijde

Een dakkapel in het achterdakvlak kunt u onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij plaatsen. Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen van dakkapellen te downloaden.

Dakkapel voorzijde of zijkant

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning worden geplaatst. Dat is het geval in gebieden waar geen welstandseisen gelden. Dit is een aanvullende eis. De overige voorwaarden die gelden bij dakkapellen op het achterdakvlak gelden ook hier. Klik hier om de brochure te downloaden. Welstandseisen verschillen per locatie en per gemeente.

Zonnepanelen

Zonnepanelen en -collectoren kunt u in veel gevallen vergunningvrij plaatsen. Klik hier om de brochure te downloaden waarin de vergunningvrije voorwaarden zijn beschreven. Voor beschermde stadsgezichten gelden minder vergunningvrij mogelijkheden. Voor plaatsing op de voorzijde heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Voor plaatsing op een monument moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Schutting

Voor het plaatsen van een hek, schutting of tuinmuur (erfafscheiding) hoeft u in veel gevallen geen omgevingsvergunning aan te vragen. De maximale (vergunningvrije) hoogte is 1 of 2 meter. Deze hoogte hangt af van het gedeelte van uw perceel. In de voortuin mag u meestal tot 1 meter hoog bouwen. In de achtertuin is in veel gevallen 2 meter vergunningvrij toegestaan. Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij plaatsen van erfafscheidingen te downloaden.

Hoekhuis
Bij hoekhuizen gelden minder vergunningvrije mogelijkheden. Bepalend hierbij is of er welstandseisen gelden voor uw woning.

Gerelateerd

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat (laten) verwijderen.

Asbest herkennen

Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en doet u een sloopmelding bij de gemeente.