Omgevingsdienst Regio Arnhem

Toezicht kamergewijze verhuur

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen voor kamergewijze verhuur. ODRA controleert deze voorschriften om onveilige en onwenselijke situaties te voorkomen. Een pand waarin kamer worden verhuurd moet brandveilig zijn. Ook de constructie moet veilig zijn en bewoners moeten veilig kunnen vluchten. De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem controleren of de kamergewijze verhuur voldoet aan deze voorschriften.

 

 

Meer weten? Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorschriften voor kamergewijze verhuur.