Milieu

Melding ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een situatie binnen een bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan. Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn: brand, een explosie, een ongeval of een storing in het productieproces of storing in de voorzieningen. In de flyer leest u meer informatie over een ongewoon voorval.

Melding ongewone voorvallen
De Wet milieubeheer (artikel 17.2) verplicht bedrijven tot melding van ongewone voorvallen. De melding moet zo spoedig mogelijk worden gedaan aan Omgevingsdienst Regio Arnhem. Dit is van groot belang omdat:

  • daarmee mogelijke milieu-effecten van het ongewone voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kunnen worden gebracht en tot een minimum kunnen worden beperkt;
  • door het registreren van ongewone voorvallen inzicht wordt verkregen in de mate van beheersing van processen en deugdelijkheid van installaties binnen bedrijven.

Wie doet de melding?
Degene die het bedrijf leidt, waarin zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, meldt dit aan Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Het melden van een ongewoon voorval doet u telefonisch: 026 – 359 99 99.
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.