Expertise lucht

Expertise lucht

De specialisten op het gebied van lucht beoordelen meetrapporten lucht en geur. Ze voeren controlemetingen van diverse stoffen en geur bij industriële bedrijven uit. Deze metingen vinden plaats in het kader van toezicht én bij klachten en calamiteiten. Verder ondersteunen de luchtspecialisten de toezichthouders bij administratieve controle van meet- en registratiesystemen. of de kwaliteitsborging van automatische meetsystemen. Ook voeren zij luchtkwaliteitsmetingen van fijnstof, NO2 en zwarte rook langs wegen uit. De specialisten lucht ondersteunen de vergunningverlener  bij het opstellen van maatwerkvoorschriften.

Werkwijze expertise lucht
De specialisten lucht bepalen in overleg met de opdrachtgever welke componenten er worden gemeten. Ook de emissiebronnen, de meetlocaties en de procesomstandigheden worden in overleg bepaald. De luchtspecialisten verwerken de resultaten van het onderzoek in een meetrapport met afhandelingsadvies. Bij de beoordeling van rapporten wordt het advies in een notitie vastgelegd.

Wilt u meer weten over de expertise lucht? Neem dan contact op met Frank te Pas, senior adviseur meten & advies: Frank.te.Pas@odra.nl of via 026 – 377 1600.