Expertise geluid

Expertise geluid

De geluidspecialisten voorzien u graag van geluidadviezen. Geluidadvies kan betrekking hebben op:

  • Akoestisch onderzoek;
  •  Weg-, rail- of industrielawaai in het kader van Wabo;
  •  Ruimtelijke plannen;
  •  Omgevingsvergunning bouwen;
  •  Verzoek vaststelling hogere waarde wet geluidhinder;
  •  Verzoek om ontheffing geluidhinder Bouwbesluit en APV.

Werkwijze geluidsadvies
De geluidspecialist bepaalt in overleg met de opdrachtgever over welk onderdeel en op welk detailniveau het geluidadvies gegeven wordt. Bij de uitvoering van metingen wordt in overleg bepaald op welke punten en in welke etmaalperiode de metingen uitgevoerd worden. Ook wordt het toetsingskader vastgelegd.
De adviseur stelt een rapportage op met de beschrijving van de beoordeelde situatie en stelt een advies op voor het vervolg.

 

Wilt u meer weten over de expertise geluid? Neem dan contact op met Frank te Pas, coördinator specialistisch advies a.i.: frank.te.pas@odra.nl of via 026 – 377 1600.