Expertise

Beheer geluidzone industrieterrein

De specialisten geluid van ODRA beheren de geluidzone rondom industrieterreinen waarop zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ worden toegelaten. Een geluidszone rond het industrieterrein wordt in het bestemmingsplan opgenomen.

Werkwijze beheer geluidzonde industrieterrein
De specialisten geluid beheren de beschikbare geluidsruimte binnen een geluidszone aan de hand van Wabo procedures. Met een digitaal geluidmodel houdt ODRA permanent toezicht op de zonebewakingspunten. Hiermee wordt voorkomen dat de geluidsbelasting van het industrieterrein de grenswaarde op de geluidszone overschrijdt.

Vragen
Heeft u vragen over het beheer van de geluidzone industrieterreinen? Neem dan contact op met Martin den Boer, teamleider Bodem, emissies en afval: Martin.den.Boer@odra.nl of via 026 – 377 1600.

 

 

Meer informatie over de Wet geluidhinder vindt u in Besluit omgevingsrecht, bijlage 1, onderdeel D.