Energie

Ondersteuning bij energiebesparing

Energiescan gemeente Arnhem
Bedrijven in Arnhem kunnen bij het uitvoeren van een energiescan gebruik maken van subsidie van de gemeente Arnhem. De energiescan geeft bedrijven inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden.

Hoe werkt de energiescan?
Voor de uitvoering van de energiescan krijgen bedrijven tot 75% subsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het energieverbruik en de bijbehorende wettelijke verplichting. Voor midden- en grootverbruikers is dat maximaal 1.125 euro. Voor kleinverbruikers is dat 225 euro. De energiescan geeft weer welke maatregelen bedrijven moeten nemen, of deze op een zelfstandig of natuurlijk moment uitgevoerd moeten worden en geeft inzicht in de investeringskosten. Bovendien vermeldt de energiescan wie welke maatregelen moet nemen: huurder/gebruiker of verhuurder/eigenaar.

Meer weten over de energiescan?
Op de website van gemeente Arnhem vindt u meer informatie over de energiescan en de subsidiemogelijkheden. U kunt de subsidie tot en met 31 augustus 2020 aanvragen.
Op de website Arnhem AAN vindt u meer informatie over initiatieven in Arnhem op het gebied van energie besparen én duurzaam energie opwekken.

Regie op Energie
Groene Allianties De Liemers ondersteunt bedrijven in regio De Liemers bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ze werken samen met bedrijven, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in o.a. Duiven, Westervoort en Zevenaar. Met het project “Regie op Energie” kunnen MKB-ondernemers, organisaties of instellingen in de Liemers hun energiebesparingsmogelijkheden in beeld laten brengen. Bijvoorbeeld door een 4 jarig abonnement gericht op energiebesparing.

Meer weten over de Groene Allianties De Liemers?
Check de website: www.groeneallianties-deliemers.nl.