Energie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen 
Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven gaan over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht. Infomil heeft een tool ontwikkeld waarmee u voor uw eigen bedrijf of instelling kunt bepalen wat relevante energiebesparende maatregelen zijn

Wettelijke verplichting 
Met de komst van de erkende maatregelensystematiek wordt duidelijk hoe je aan de verplichting kunt voldoen.  Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn van energie zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Klein verbruik
  (<50.000 kWh electriciteit en < 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Midden verbruik
  (50.000-200.000 kWh electrititeit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Groot verbruik
  (>200.000 kWh electriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is?  Vul de wetchecker op de website regelhulpvoorbedrijven in.

Energiemaatregelen per branche
Samen met de branches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In zo’n lijst vindt u maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient door de energiebesparing. ODRA voert bij verschillende branches energiecontroles uit. De toezichthouders milieu van ODRA beoordelen tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. De maatregelen die binnen een periode van vijf jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht. Daarnaast moeten sommige bedrijven voldoen aan de EED-richtlijn.

Voor de volgende branches zijn er erkende maatregelenlijsten beschikbaar:

 1. Metalelektro en MKB-metaal
 2. Autoschadeherstelbedrijven
 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 4. Kantoren
 5. Onderwijsinstellingen
 6. Commerciële datacenters
 7. Rubber- en kunststofindustrie
 8. Levensmiddelen
 9. Agragrische sector
 10. Mobiliteitsbranche
 11. Sport en recreatie
 12. Hotels en restaurants
 13. Drukkerijen, papier en karton
 14. Bouwmaterialen
 15. Verf en drukinkt
 16. Tankstations en autowasinrichtingen
 17. Meubels en hout
 18. Bedrijfshallen
 19. Detailhandel

Wat kunt u zelf al doen om energie te besparen?

 • Maak iemand verantwoordelijk voor het onderwerp energie en energiebesparing;
 • Ga na of uw bedrijf onder de EED-richtlijn valt;
 • Gebruik energiezuinige verlichting;
 • Gebruik een veegschakeling. Hiermee kunt u het uitschakelen van de binnenverlichting programmeren;
 • Laat uw verwarming of klimaatinstallatie goed inregelen. Dat kan u jaarlijks een forse besparing opleveren;
 • Isoleer de ventilatiekanalen, leidingen en appendages;
 • Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u heeft genomen vast.

 

Op www.Infomil.nl vindt u een lijst met Erkende maatregelen per branche.
Vragen? Stuur een mailbericht aan energie@odra.nl.

Bij het energieloket Lingewaard kunt u terecht met vragen over energiebesparing. Het energieloket is bedoeld voor burgers en bedrijven.