Energie

EED-richtlijn

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van 20% lager Europees energieverbruik in 2020. De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Voor bedrijven gelden per juli 2015 twee verplichtingen. Grote ondernemingen moeten een energie-audit uitvoeren. Bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties is een kostenbatenanalyse verplicht. De energie-audit moet elke vier jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Voor wie?
Uitvoeren van een energie-audit is verplicht voor ondernemingen met:
– meer dan 250 medewerkers;
– een jaaromzet groter dan € 50 miljoen;
– een jaarlijks balanstotaal groter dan € 43 miljoen.
Het gaat daarbij om de totale onderneming. Dit kan een optelsom zijn van meerdere vestigingen. Op de website van RVO vindt u een stappenplan om te bepalen of uw onderneming auditplichtig is.

Vrijstellingen
Onderstaande categorieën hebben al afspraken gemaakt over het opstellen van een energie-audit. Ze zijn vrijgesteld van de EED-audit:

  • Bedrijven die meedoen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie( MJA3) en/of Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS (MEE);
  • Bedrijven die een energiebesparingsonderzoek heb uitgevoerd conform artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer;
  • Bedrijven die beschikken over een energiemanagementsysteem ISO 50001;
  • Bedrijven die zijn aangesloten bij de Green Deal zorg van de gemeente Arnhem.

Rapportage
Bent u EED-plichtig? Dan moet u een EED-rapportage indienen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Na vier jaar bent u weer verplicht om een nieuwe audit uit te voeren. Op de website van RVO vindt u ook een format voor een EED-rapportage.

Samenhang met de Wet milieubeheer
De audit heeft betrekking op het gehele concern en daarmee alle locaties. De wet milieubeheer blijft van toepassing op alle locaties die onder de reikwijdte van Artikel 2.15 vallen. Dit houdt in dat voor de locaties die midden- of grootverbruiker in energie zijn, de energiebesparende maatregelen beoordeeld moeten zijn. De maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten in de organisatie doorgevoerd worden.

 

Meer informatie over EED-verplichting
Informatie over de EED-verplichtingen en de vrijstelling van een EED-plicht vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.