Bouwen en verbouwen

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen forse geluidhinder voor omwonenden opleveren. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn.

Aanvraag indienen
Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Aan de hand van uw aanvraag bepaalt Omgevingsdienst Regio Arnhem:

  • welke maatregelen u moet nemen
  • hoe u omwonenden kunt informeren
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

Uw gemeente kan een ontheffing voor bouwlawaai verlenen. Gemeenten kunnen beleidsregels opstellen voor bouwlawaai. In dat geval toetst ODRA de aanvraag aan deze regels.

Op de website van Infomil vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving rondom bouwlawaai.