Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bedrijfstypes Actviteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in, afhankelijk van de mate van milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten:

  • Type A: Geen melding Activiteitenbesluit en geen omgevingsvergunning
    Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig. Uw bedrijf valt volledig onder het Activiteitenbesluit en u moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: Melding Activiteitenbesluit
    Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. Het bedrijf valt volledig onder het Activiteitenbesluit en moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De bedrijfsactiviteiten moet y melden. U moet dit minimaal één maand voor aanvang van de start, het wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf melden. 
  • Type C: Omgevingsvergunning
    Uw bedrijf belast het milieu omvangrijk. U heeft een omgevingsvergunning nodig. In de vergunning worden voorschriften gesteld die gevaarlijke situaties en milieubelasting voorkomen of beperken.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
Type B en C bedrijven kunnen bij oprichting of verandering ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig hebben. Dit is een beperkte omgevingsvergunning milieu voor één of meerdere activiteiten. In deze vergunning worden geen voorschriften gesteld, maar vindt een toetsing plaats of op bepaalde onderdelen wordt voldaan. Bedrijven die een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig hebben zijn onder andere autodemontagebedrijven, betoncentrales, milieustraten en bepaalde veehouderijen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.