Omgevingsdienst Regio Arnhem

Asbest particulieren

Als u een woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een aanvraag sloopmelding bij uw eigen gemeente indienen. Het indienen van een melding kan via het Omgevingsloket Online en is gratis. De gemeente heeft bij het behandelen van uw melding een asbestinventarisatierapport  nodig.

Vrijstelling regeling particulieren
Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden onder welke voorwaarden u asbest eventueel zelf mag verwijderen. Op basis van de vrijstellingsregeling particulieren mag u zelf 35 m2 geschroefde en hechtgebonden toepassingen verwijderen. Hier heeft u geen asbestinventarisatierapport voor nodig. U moet wel een sloopmelding indienen. U ontvangt een bewijs waarmee u het asbest legaal kunt inleveren bij de milieustraat van uw gemeente. Bij werkzaamheden die u door derden laat uitvoeren is een asbestinventarisatierapport wel verplicht.

Advies asbestverwijdering
Het asbest moet u voor het verwijderen zoveel mogelijk bevochtigen. U dient breuk zoveel mogelijk te voorkomen. Het asbest dient daarna direct dubbel verpakt te worden in sterke doorzichtige folie.

Kijk voor meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot asbest op de website van InfoMil.