Omgevingsdienst Regio Arnhem

Asbest

Asbest – sloopmelding

Gaat u een pand dat voor 1994 is gebouwd, gedeeltelijk of geheel slopen? Dan heeft u een asbestinventarisatierapport nodig.

Asbestdaken subsidieregeling

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland.

Asbest bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest particulieren

Als u een woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een aanvraag sloopmelding bij uw eigen gemeente indienen.