Omgevingsdienst Regio Arnhem

Archeologisch rapport aanleveren

Vallen uw werkzaamheden in een gebied met een archeologische waarde? En overschrijdt uw project de vrijstellingsgrens? Dan moet u bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning een archeologisch rapport toevoegen. In dit rapport moet staan of er belangrijke archeologische vondsten en sporen op uw terrein aanwezig zijn.