Omgevingsdienst Regio Arnhem

Archeologie en het bestemmingsplan

Bij bodemverstorende activiteiten (dieper dan 30 cm onder maaiveld) is het verplicht rekening te houden met archeologie. Om te achterhalen of u een archeologisch traject moet ingaan, raadpleegt u het bestemmingsplan en de Erfgoedverordening. Hierin staan bekende archeologische waarden, zoals vindplaatsen, weergegeven. Ook is een verwachtingswaarde archeologie bepaald op basis van de Archeologische beleidskaart. Met de verwachtingswaarde is aangegeven tot welke oppervlakte er bodemverstoringen kunnen plaatsvinden, zonder dat daarbij (mogelijke) archeologische resten in gevaar komen. Dit zijn de vrijstellingsgrenzen.