Omgevingsdienst Regio Arnhem

Archeologie

Archeologisch rapport aanleveren

Vallen uw werkzaamheden in een gebied met een archeologische waarde?

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan?

Archeologie en het bestemmingsplan

Bij bodemverstorende activiteiten is het verplicht rekening te houden met archeologie.