Omgevingsdienst Regio Arnhem

Archeologie

Archeologisch rapport aanleveren

Vallen uw werkzaamheden in een gebied met een archeologische waarde?

Meer over archeologisch rapport aanleveren

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan?

Meer over archeologische vondst melden

Archeologie en het bestemmingsplan

Bij bodemverstorende activiteiten is het verplicht rekening te houden met archeologie.

Meer over archeologie en het bestemmingsplan