Wnb-vergunning bio-raffinage geweigerd

De initiatiefnemers van de mega-mestvergister krijgen geen Natuurwetvergunning (Wnb) voor bio-raffinage in Groenlo. De installatie was gepland op het industrieterrein De Laarberg.

Voor de installatie is een Wnb-vergunning verplicht. Die is bedoeld om de natuur in de omgeving te beschermen, onder meer door de uitstoot van stikstof te reguleren. De Wnb-vergunning wordt geweigerd, omdat de initiatiefnemers over onvoldoende stikstofrechten beschikken. De provincie Gelderland is bevoegd gezag en heeft de initiatiefnemers op de hoogte gesteld.

Het plan om een bio-raffinaderij te bouwen bestaat al jaren. In 2012 zijn de eerste stappen gezet. Eerst onder de vlag van RMS en later onder die van Windvision. De geplande installatie zou jaarlijks 450.000 ton vloeibare mest en 150.000 ton vaste mest (en bermmaaisel) verwerken tot biogas, mestkorrels en water. Bekijk hier het volledige dossier.

Lees ook: Mega-mestvergister Groenlo komt er voorlopig niet: geen vergunning