Doe voorzichtig met het verwijderen van asbest

De asbestvezel die vrijkomt bij sloop- en opruimwerkzaamheden is in veel gevallen kankerverwekkend. “Maar dat merken mensen pas over 10-15 jaar”, zegt Nanco van Lunteren van Omgevingsdienst Regio Arnhem. “Dat wil niet zeggen dat mensen niet zelf asbest mogen verwijderen, maar wij raden aan om goed uit te zoeken wat de regels en voorwaarden zijn. Het risico op gezondheidsklachten is te groot.”

Geschroefd of gespijkerd

Particulieren mogen kleine hoeveelheden asbest zelf verwijderen. De totale oppervlakte mag niet groter zijn dan 35 vierkante meter en de asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de constructie. Asbesthoudende materialen – ook leidingisolatie, buizen, vloerzeil -, die gespijkerd, geniet of gelijmd zijn, moeten door een erkend bedrijf verwijderd worden, omdat de kans op breken en vrijkomen van vezels veel groter is dan bij geschroefde platen.

Hecht of  niet-hechtgebonden

In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen hecht gebonden asbest en niet-hecht gebonden asbest. “Hecht gebonden asbest zijn harde materialen waar de asbestvezels vaster in het materiaal zitten. Denk aan golfplaten op het dak. Niet-hecht gebonden toepassingen zijn zachter, breken makkelijker en bestaan vaak uit een hoger percentage asbest”, licht Van Lunteren toe. “Maar bij beide soorten asbest kunnen de kankerverwekkende vezels vrijkomen. Daarom raden wij aan om professionals in te schakelen.”

Rol omgevingsdienst

De omgevingsdienst ziet toe op slopen- en opruimen van asbest. De regels niet juist hanteren kan betekenen dat de werkzaamheden stilgelegd worden. In dat geval moet alsnog een bedrijf ingehuurd worden om de zelf-verwijderde asbesttoepassingen te laten verwijderen en af te voeren. Daarnaast bestaat er kans op hoge boetes. Van Lunteren: “Zolang particulieren zich aan de regels houden is het in principe veilig, maar zorg voor goede beschermende kleding. Mannen wordt zelfs aangeraden om de baard en de snor te scheren, zodat het masker beter aansluit. Een particulier mag asbest in stevig plastic folie afvoeren naar de plaatselijke milieustraat. Wegbrengen is prima mits goed verpakt en met het bewijs van de geaccepteerde sloopmelding.”

Asbestinventarisatie

In het geval van sloop of verbouwing van een woning met meer dan 10 kuub afval dient dit gemeld te worden. Asbest verwijderen moet altijd gemeld worden. Dat kan via het omgevingsloket. Is de woning van vóór 1994 dan moet aan de sloopmelding een asbestinventarisatie toegevoegd worden. “Daarin wordt door een erkend bureau vastgelegd om hoeveel- en welke soort asbest het gaat en of het asbest geschroefd of gespijkerd is. Tegelijk wordt vermeld aan welke verwijdering-methoden het bedrijf zich moet houden.” Om asbest te mogen inventariseren of te verwijderen moet een bedrijf gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Op de website van Ascert staan alle gecertificeerde bedrijven in de buurt. Lees onderstaande artikelen voor meer informatie: