Kamerverhuur

Arnhem heeft redelijk wat studenten en andere kamerbewoners als inwoner. Deze inwoners huren een kamer en wonen daar prettig en in goede harmonie met hun omgeving. Voor de gemeente Arnhem verzorgen wij de vergunningverlening van kamerverhuurpanden. Ook houden wij toezicht op kamerverhuurpanden.

Bij kamerverhuur wordt een zelfstandige woning omgezet in meerdere onzelfstandige wooneenheden (kamers). Dit is in Arnhem verboden, tenzij u hier een omgevingsvergunning voor aanvraagt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het gemeentelijk beleid.

Verkamert u een pand en sluit u daarmee een ‘regulier’ woonhuis in? Dan krijgt u geen vergunning. Met deze regel wil de gemeente voorkomen dat de druk van kamerbewoning in een wijk of buurt te groot wordt. Sinds februari 2022 kent gemeente Arnhem daarnaast een opkoopbescherming. De opkoopbescherming geldt voor huizen met een WOZ-waarde van maximaal €325.000.

Verschil woningsplitsing en kamerverhuur

Woningsplitsing is iets anders dan kamerverhuur. Bij splitsing van een zelfstandige woning worden er in datzelfde pand meerdere (kleinere) zelfstandige woningen gerealiseerd. Net als bij verkamering is hiervoor een omgevingsvergunning  nodig. Een woningsplitsing moet aan allerlei bouwkundige voorschriften voldoen. Ook geldt er gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op de woonkwaliteit van de woningen. Een aanvraag moet ook voldoen aan het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen kunt u inzien via ruimtelijke plannen.nl.

Als een omgevingsvergunning wordt verleend, krijgt u ook een nieuw huisnummer.

Vergunning aanvragen

Wilt u in Arnhem drie of meer kamers verhuren? Dan dient u daar een vergunning voor aan te vragen. Dit kunt u doen via het omgevingsloket. Wanneer u vijf of meer kamers verhuurt, komt daar ook een melding bouwwerk brandveilig gebruik bij. Ook deze vraagt u aan via het omgevingsloket. Denkt u bij uw aanvraag aan de volgende voorzieningen, wanneer u deze indient kunnen wij uw melding volledig behandelen:

 • Situatietekening met daarop de parkeeroplossing, dit in verband met de toenemende parkeerdruk
 • Plattegronden, met daarop:
  • Bergingsruimte
  • Alle verdiepingen, met het gebruik aangegeven
  • Brandveiligheidsvoorzieningen zoals rookmelders en/of subbrandcompartimentering
  • Blusmiddelen (zoals brandblussers / brandslanghaspels)
  • Brandmeldinstallatie

Daarnaast vult u de melding kamerverhuur in, zie hiervoor het kopje ‘melding kamerverhuur’ op deze pagina.

Toezicht kamerverhuur

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen voor kamergewijze verhuur. Wij controleren deze voorschriften om onveilige en onwenselijke situaties te voorkomen. Een pand waarin kamers worden verhuurd moet brandveilig zijn. Ook de constructie moet veilig zijn en bewoners moeten veilig kunnen vluchten. Onze toezichthouders controleren of de kamerverhuur voldoet aan deze voorschriften.

Melding kamerverhuur

Staat u al bij de gemeente Arnhem geregistreerd als ‘kamerverhuurbedrijf’? Arnhem heeft de regels over kamerverhuur aangepast en opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en wil verhurende partijen aanspreekbaar maken. U bent daarom verplicht een beheerder aan te stellen en de gegevens met de gemeente te delen. Door het invullen van dit formulier kunt u de gevraagde gegevens melden bij de gemeente Arnhem.

Meer weten? Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorschriften voor kamerverhuur.

Veelgestelde vragen

Alle nieuwe besluiten worden op overheid.nl gepubliceerd. Overheid.nl heeft ook een e-mailservice waarmee je automatisch besluiten en andere berichten van de gemeente in je mailbox kunt ontvangen: meld u aan via overheid.nl/overuwbuurt.

Voor kamerverhuur (vanaf 3 kamers/personen) is een omzettingsvergunning nodig. Wanneer de nieuwe eigenaar van de woning een omzettingsvergunning aanvraagt, controleren we deze uitgebreid op de voorwaarden. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, verlenen we de vergunning en kunt u kamerverhuur niet voorkomen.

In de splitsingsakte kunt u bepalingen voor het gebruik opnemen. Om kamerverhuur tegen te gaan moet u in de splitsingsakte opnemen dat onzelfstandige kamerbewoning niet mag. Worden dan toch kamers verhuurd, dan kunt u privaatrechtelijk stappen nemen. De gemeente en de omgevingsdienst hebben hier geen rol in.

Wilt u weten of een adres direct bij u in de buurt een vergunning voor kamerverhuur heeft? Of bent u kamerhuurder en wilt u nagaan of uw verhuurder een vergunning heeft? Vraag het na bij de gemeente. Zij controleren dan of deze locatie een omzettingsvergunning heeft.

De huurder kan aan de verhuurder vragen om eerst een omzettingsvergunning aan te vragen. Krijgt de verhuurder geen vergunning, dan moet verhuurder de huurder vragen te verhuizen. De verhuurder moet de huurder vervangende woonruimte bieden. Mogelijk heeft de huurder recht op een schadevergoeding van de verhuurder. Een huurovereenkomst opzeggen kan alleen in strikte gevallen, bijvoorbeeld als de huurder zich niet goed gedraagt (bijvoorbeeld een wietkwekerij heeft of overlast veroorzaakt).

Gerelateerd

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.