Milieu

Ontheffing stookverbod

Het is verboden afval te verbranden. In situaties waarin het echt noodzakelijk is dat niet-gevaarlijk afval wordt verbrand, kunt u een ontheffing aanvragen op grond van artikel 10.63 Wet milieubeheer. Voor het stoken van een vuur is ook een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig.

Aanvraag ontheffing stookverbod
Het aanvragen van de ontheffing van het verbranden van afvalstoffen regelt u via uw gemeente. Houdt u er rekening mee dat een aangevraagde ontheffing wordt geweigerd als het gaat om niet-organisch afval. Betreft het organisch afval, dan kan een ontheffing worden geweigerd als er alternatieven voor het afvoeren en verwerken van het organisch afval zijn, zoals:

  • Composteren;
  • Verhakselen;
  • Afvoeren naar een afvalstoffen-inzamelbedrijf;
  • Gebruiken in takkenhopen en houtrillen.

Op de website van uw gemeente vindt u informatie over de regelgeving rondom het aanvragen van een ontheffing van het stookverbod.