Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Wilt u weten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in uw omgeving? Check de website luchtmeetnet.nl of de app Mijn Luchtkwaliteit.
Luchtmeetnet is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De website toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland.
Team meten & advies van ODRA bedient en onderhoudt de meetstations van provincie Gelderland langs de Pleyroute. De stations meten de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en zwarte rook.

Team meten & advies
Team meten & advies voert in het kader van handhaving en toezicht metingen uit naar de uitworp van milieubelastende stoffen. Ook adviseert het team de toezichthouder bij de beoordeling van rapporten en het toezicht op meet- en registratiesystemen. Daarnaast worden geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd bij bedrijven. Het team voert onderzoek naar de omgevingskwaliteit uit, ten behoeve van een goed, gezond en veilig leefmilieu. Team meten & advies heeft ook een adviserende rol.