Geluidskaart

Geluidskaart

Europese wetgeving verplicht gemeenten omgevingslawaai door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart per geluidsbron in kaart te brengen. Daarom zijn er geluidskaarten. Deze kaarten brengen per geluidsbron op hoofdlijnen in beeld waar rustige gebieden zijn en waar lawaaiige gebieden zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel (ernstig) geluidgehinderden en slaapverstoorden zich per geluidsklasse en wijk bevinden.

Geluidsreducerende maatregelen
Maatregelen die geluidshinder in woningen kunnen reduceren:

  • Het bestrijden van geluid aan de bron, stillere wegdekken en het verkeersluw maken van straten;
  • Het bestrijden van geluid door een barrière te plaatsen tussen de bron en de ontvanger, bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidsscherm of geluidswal;
  • Aanpassingen aan de kant van de ‘geluidontvanger’, bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) geluidsisolatie aan de woning of het rekening houden met geluidsnormeringseisen bij het ontwerp van woningen.

 

Heeft u vragen over de geluidskaart en/of geluidsisolatie? Neem dan contact op met Amar Hemai, teamleider Advies en toetsing Milieu en leefomgeving: Amar.Hemai@odra.nl of via 026 – 377 1600.
Meer informatie vindt u op de geluidskaart van provincie Gelderland.