Ontgronding

Ontgronding

Een ontgronding is het verlagen van de waterbodem of het weghalen van een grondlaag. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving. Volgens de Ontgrondingenwet is hiervoor een vergunning nodig.

Aanvraag ontgronding
Op de website van provincie Gelderland vindt u informatie over de regels bij een ontgronding. Een aanvraag of een melding voor een ontgronding dient u in bij provincie Gelderland.

 

Informatie over de Ontgrondingenwet leest u op de website van Overheid.nl.