Omgevingsdienst Regio Arnhem

Attero

Attero is een landelijke afvalverwerker, met onder meer een vestiging in het Gelderse Wilp (gemeente Voorst). In de nabije omgeving van deze locatie ervaren omwonenden hinder, met name geurhinder. Hierover ontvangt de omgevingsdienst meldingen. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt, namens het bevoegd gezag (provincie Gelderland), toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Attero is verleend.

Hieronder leest u meer over toezicht en handhaving bij Attero. Om omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden plaatst ODRA met regelmaat een update over de ontwikkelingen rondom Attero op deze webpagina.

Lees hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de meldingen, het toezicht en de handhaving. Wilt u meer weten over de actuele vergunde situatie van Attero? Klik dan hier.

Meldingen bij overlast
Als u hinder – geur, trilling, geluid of anders – ervaart van welk bedrijf dan ook binnen de provincie Gelderland, kunt u terecht het Provincieloket. Het Provincieloket is een loket dat dag en nacht bereikbaar is. U kunt gebruik maken van het online meldformulier of bellen naar 026 359 99 99.

Als u online een melding doet, krijgt een automatisch antwoord op uw e-mail. Hierin staat dat uw mail is ontvangen en dat de melding in behandeling wordt genomen door de toezichthouders van ODRA. Wat gebeurt er daarna? Kijk hier.

Melden overlast bij Attero
U kunt hinder ook elk moment van de dag melden bij Attero. Daarvoor belt u met 0800 02 32 121. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar.

Directe actie bij calamiteiten
In geval van calamiteiten – met directe dreiging voor de omgeving en het milieu – komen de toezichthouders van ODRA direct in actie.

Informatie over toezicht op activiteiten bij Attero

Attero – communicatie met de omgeving
Het bedrijf is zich bewust van de overlast die door de omgeving wordt ervaren en neemt meldingen van overlast serieus. Het bedrijf streeft naar het reduceren en voorkomen van overlast. Het bedrijf onderhoudt regelmatig contact met de omwonenden, zoals met de belangenvereniging ‘Algemeen belang Wilp Achterhoek’ (ABWA) en met de melders van overlast. Dat gebeurt telefonisch en/of persoonlijk.

Verkenning beteren leefomstandigheden Wilp
Attero en Algemeen belang Wilp Achterhoek zijn betrokken bij een gezamenlijke verkenning, op initiatief van gemeente Voorst. Het doel van deze verkenning en verdere uitwerking van een gebiedsopgave is het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden in brede zin in Wilp Achterhoek. Het college van gemeente Voorst heeft ingestemd (onder agendapunt 14) met de verkenning op 4 februari 2020.

Betrokken partijen:

  • Attero met onder meer vestigingen in Wilp (Gelderland).
  • Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen.
  • Gemeente Voorst: de locatie van Attero in Wilp is gelegen binnen deze gemeente.
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen is vergunningverlener namens bevoegd gezag.
  • Omgevingsdienst Regio Arnhem houdt namens provincie Gelderland toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning milieu van Attero. Omgevingsdienst Regio Arnhem is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van overlast.