Omgevingsdienst Regio Arnhem

Asbest bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u eerst een asbestinventarisatie door een erkend bedrijf uit laten voeren. Het verwijderen van asbest moet u altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) bij de gemeente via het Omgevingsloket. Deze melding moet voorzien zijn van een asbestinventarisatierapport.

 

Meer informatie vindt u op de volgende websites: