Omgevingsdienst Regio Arnhem

Asbest bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Daarvoor dient een gecertificeerd bedrijf altijd een asbestinventarisatierapport op te stellen.
U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) bij de gemeente via het Omgevingsloket. Deze melding moet voorzien zijn van een asbestinventarisatierapport.

Kijk voor meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot asbest op de website van InfoMil.
De gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op de site van Ascert.nl.