Succesvolle aanpak ondermijning krijgt vervolg: Theseus gaat door

Het project Theseus, waarin Gelderse organisaties samenwerken om ondermijning – zoals milieucriminaliteit, arbeidsuitbuiting en drugsproductie – op bedrijventerreinen tegen te gaan, wordt ook in 2022 voortgezet. Het project heeft in het eerste jaar succesvolle resultaten behaald en blijft ook dit jaar werken aan het vergroten van de veiligheid op bedrijventerreinen in Gelderland.

Project Theseus is gestart in mei 2021 op initiatief van de Gelderse Omgevingsdiensten, provincie Gelderland, Openbaar Ministerie, politie en diverse gemeenten in Gelderland. De deelnemende partners hebben het gezamenlijke doel om ondermijning op bedrijventerreinen te ontdekken, te voorkomen en/of tegen te gaan. Het projectteam ondersteunt gemeenten bij controles op bedrijventerreinen, helpt bij preventieve controles en data-analyse. En zet zich in om de weerbaarheid en bewustwording over ondermijning bij ondernemers te versterken.

1800 controleacties, 750 misstanden

In het eerste jaar zijn er ruim 1800 controleacties geweest op bedrijventerreinen in 12 Gelderse gemeenten. Bij deze controles zijn er ruim 750 misstanden of signalen van ondermijning geconstateerd, zoals illegale bewoning, arbeidsuitbuiting en mensenhandel, belastingontduiking, drugsproductie, milieucriminaliteit, voertuigcriminaliteit en transportcriminaliteit. “Het projectteam kan misstanden meestal direct afhandelen of doorspelen aan betrokken ketenpartners, waardoor zaken snel worden opgepakt en een vervolg krijgen”, aldus projectleider Alex te Dorsthorst van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Onze bedrijventerreinen moeten veilige locaties zijn en blijven, waar je prettig kan ondernemen. Wat mij betreft wordt het 2e jaar net zo succesvol als het eerste!

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog

Communicatie en samenwerking

Naast de controleacties informeert het projectteam Theseus ook gemeenten en ondernemers over signalen van ondermijnende criminaliteit. Er zijn expertsessies met gemeenten en andere samenwerkingspartners in Gelderland geweest.

Gelders Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De deelnemers aan Theseus hebben al verschillende boeven laten zweten. En dat is goed. Onze bedrijventerreinen moeten veilige locaties zijn en blijven, waar je prettig kan ondernemen. Theseus heeft een nu jaar ervaring opgedaan. Ervaringen waar we gemeenten en de provincie hun voordeel mee gaan doen. Wat mij betreft wordt het 2e jaar net zo succesvol als het eerste!”

Ook worden er connecties gelegd buiten de provinciegrenzen: het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een dag meegelopen met het projectteam en aangegeven onder de indruk te zijn van de effectiviteit van het project. Diverse gemeenten in Limburg, Groningen en Noord-Holland zijn geïnteresseerd om een vergelijkbaar project op te starten.

Meer deelnemende gemeenten

Het komende jaar breidt het project Theseus uit naar 17 deelnemende gemeenten in Gelderland. De samenwerking met de politie wordt verstevigd en het Platform Veilig Ondernemen heeft een financiële bijdrage toegezegd. Hierdoor kan het project Theseus in 2022 doorgaan met het vergroten van de veiligheid op bedrijventerreinen.

Downloads

Update Theseus mei 2022 (pdf)

Download de infographic ‘Update Theseus mei 2022’

Gerelateerd

Waarom is het ene bedrijventerrein aantrekkelijker voor criminelen dan een ander?

Alex te Dorsthorst houdt zich voor de ODRA bezig met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hij is projectleider van Theseus, een...