Waarom is het ene bedrijventerrein aantrekkelijker voor criminelen dan een ander?

Alex te Dorsthorst houdt zich voor de ODRA bezig met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hij is projectleider van Theseus, een project dat ondersteuning geeft aan gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit op Gelderse bedrijventerreinen.

Alex: “Ons projectteam bestaat uit medewerkers van de Gelderse Omgevingsdiensten en iemand van de politie. Het doel van het project is om ondermijning op bedrijventerreinen te ontdekken en/of te voorkomen en/of tegen te gaan. Hiervoor zetten wij een flexteam in. Dit team ondersteunt de gemeenten en ketenpartners onder andere actief in het uitvoeren van preventieve controleacties op de bedrijventerreinen, maar ook aanpak en preventie. Verder helpen wij gemeenten bij het vergroten van de weerbaarheid en bewustwording van ondernemers. Ook data-analyses zijn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van dit flexteam.”

Data verzamelen

Alex legt uit dat het begint met het verzamelen van data: “Wij halen de data uit diverse bronnen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, gemeenten en omgevingsdiensten. Verder maken wij gebruik van data uit bijvoorbeeld het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en is er open-source data beschikbaar. Ook krijgen wij informatie vanuit onze partners. Hierbij kun je denken aan de RDW, politie, Liander en de douane.”

Voorspellende analyses door data

“De volgende stap is aan de slag gaan met de data. Tijdens een expertsessie wordt alle data en informatie met elkaar besproken. We bespreken waar we al voldoende over weten en waar we naartoe gaan voor een controle. Data is voor ons heel belangrijk in het zoeken naar signalen van ondermijnende criminaliteit. Wij zijn in dit proces steeds op zoek naar dingen die we nog niet weten, dingen die toch wel wat vreemd zijn en/of afwijken. Door hiernaar te kijken maken wij vervolgens een selectie. Het verzamelen en interpreteren van data is voor ons dus een heel belangrijk onderdeel van het project. Met nieuwe data kunnen wij in de toekomst mogelijk voorspellende analyses maken. Zo maakt het voor ons mogelijk om indicatoren te ontdekken waarom het ene bedrijventerrein aantrekkelijker is voor criminelen dan de andere. Je kunt dus wel zeggen dat goede data voor ons de ‘witte vlekken’ zichtbaar kan maken.”

Verschil tussen data

“De data die wij nu ophalen, komt niet altijd overeen met de werkelijkheid. Er zit nog weleens verschil tussen de data van de verschillende partners. Daarnaast is de data-geletterdheid ook voor verbetering vatbaar. Ik vind dat wij ons dat als omgevingsdiensten ook best mogen aantrekken. Als wij datagestuurd willen werken, moeten we er met zijn allen voor zorgen dat de data die wij bijhouden goed van kwaliteit is.”

Data en kwaliteiten van de toezichthouder

Voor toezichthouders speelt data volgens Alex een hele belangrijke rol in het maken van keuzes. Alex: “Ik merk dat data vaak gebruikt wordt als informatie voor het management. Zo kan er bijvoorbeeld gestuurd worden op cijfers; hoelang doe ik over een controle? Hoe kan het efficiënter? Maar datagestuurd werken gaat juist zo goed samen met de kwaliteiten van de toezichthouder. Data ondersteunt namelijk het toezicht om de juiste keuzes te kunnen maken.”

Meerwaarde Gelders Datalab

Alex ziet zeker de meerwaarde in van het Gelders Datalab: “Maar de toegankelijkheid is voor mij wel heel belangrijk. Als ik drie maanden moet wachten op een databestand, dan heb ik er niks aan. De tijd zal het leren, maar meerwaarde heeft het Gelders Datalab zeker, want het is een beetje gek als alle omgevingsdiensten hetzelfde wiel moeten gaan uitvinden. Dit is veel efficiënter!”

Gerelateerd

Succesvolle aanpak ondermijning krijgt vervolg: Theseus gaat door

Het project heeft in het eerste jaar succesvolle resultaten behaald en blijft ook dit jaar werken aan het vergroten van de veiligheid op bedrijventerreinen in Gelderland.