ODRA dwingt Stort Doonweg tot wegpompen verontreinigd regenwater

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de eigenaar van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek gedwongen het verontreinigde water in de ringsloot, de buffervijver en op het bospad zo snel mogelijk en zorgvuldig af te voeren. Aanraking met het ‘witte water’ kan klachten aan de huid veroorzaken.    

De toezichthouders van ODRA hebben maandag direct gehandeld. In opdracht van de toezichthouders is het bospad afgesloten voor publiek en de eigenaar moet maatregelen nemen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. De eigenaar heeft medewerking toegezegd en heeft maatregelen genomen. Het bedrijf heeft op aanwijzing van ODRA een extra pomp geïnstalleerd om de sloot en vijver leeg te pompen en zal ook het verontreinigde op het bospad wegzuigen. Tot die tijd is het bospad afgesloten en wordt omwonenden dringend aangeraden geen gebruik te maken van het pad.

Het ‘witte water’ is een gevolg van afspoeling van regenwater van de voormalige stort. De stort is afgedekt met staalslakken die in combinatie met regen de uitspoeling van het ‘witte water’ veroorzaken. Van het water zijn monsters genomen en in het water zijn concentraties calciumhydroxide aangetroffen. Dat is een agressieve stof. Aanraking kan brandwonden en blaren tot gevolg hebben. De monsters moeten nog uitsluitsel geven of naast calciumhydroxide nog andere schadelijke stoffen in het water terecht zijn gekomen. Op last van ODRA wordt ook bodemonderzoek gedaan.

Met het bedrijf wordt indringend gesproken om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf ontvangt deze week een voornemen voor een last onder dwangsom. Dat betekent dat ODRA de druk opvoert om enerzijds met oplossingen te komen die uitspoeling van vervuild hemelwater beëindigen en anderzijds om te meten of schadelijke stoffen uitspoelen naar het grondwater. In totaal moet het bedrijf vijf extra peilbuizen plaatsen. Via de peilbuizen is te meten of er sprake is van uitspoeling en vervuiling van het grondwater.

De voorzieningen die indertijd zijn getroffen om hemelwater (regen) van de voormalige stortplaats Doonweg in Eerbeek op een goede manier af te voeren, blijken na dit weekend met storm en overvloedige regen (50 millimeter) te krap bemeten. Daardoor staan de ringsloot en buffervijver op het terrein en het bospad buiten het terrein onder ‘wit water’. Het probleem van de krappe sloot en vijver was bekend en het bedrijf is daar eerder al op aangesproken. Het calciumhydroxide lost moeilijk op in water en opgeschept en verwerkt worden.