Meer veiligheidsbewustzijn voor woongebouwen

De Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) heeft zijn eindrapport over de brand in het flatgebouw aan het Gelderseplein in Arnhem gepubliceerd. In een reactie aan de gemeenteraad doet het college van B&W een voorstel om onder meer met ODRA afspraken te maken over brandveiligheid in woongebouwen.

ODRA heeft het college voorstellen gedaan voor een gezamenlijke inspanning. Hoe deze voorstellen worden ingepast in de werkprogramma’s is nog niet duidelijk. Daar wordt met de gemeente over gesproken. Bij de brand tijdens de viering van nieuwjaar 2020 zijn een vader en zijn zoon om het leven gekomen en raken de moeder en dochter zwaargewond. De brand is een gevolg van vuurwerk op een bankstel dat in de hal. De brand heeft grote impact, niet alleen lokaal, maar ook landelijk is veel aandacht voor de brand.

Brandveiligheid

Burgemeester en wethouders van Arnhem gaan door op de ingeslagen weg om het thema brandveiligheid onder eigenaren van woongebouwen, alsook de bewoners en gebruikers beter invulling te geven. ‘Met partijen als de brandweer, ODRA en eigenaren van woongebouwen gaan wij hiermee verder aan de slag, onder meer door prestatieafspraken met corporaties’, schrijft de burgemeester aan de raad. De gemeente vindt ook voorlichting brandveilig gebruik en wat te doen bij onverhoopte calamiteiten een les uit het OVV-rapport.

Aanbevelingen OVV

De Onderzoeksraad heeft zeer gedetailleerd onderzoek gedaan naar de oorzaken van de brand om te weten wat exact gebeurd is om antwoorden te vinden en lering te trekken om de kans op een herhaling in de toekomst te verkleinen. In zijn rapport doet de Onderzoeksraad diverse aanbevelingen over het brandveiligheidsbewustzijn bij gebouweigenaren, beter toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van woongebouwen en nagaan of hiervoor extra wet- en regelgeving nodig is en wet- en regelgeving invoeren om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken.

Bekijk het volledige rapport