Inzamelen Li-ion accu’s

Wie kan zich nog een leven voorstellen zonder accu of batterij? In de telefoon, de laptop, de e-bike, de auto, het gereedschap en tal van andere toepassingen vind je deze terug. Maar wat te doen als de batterij niet langer bruikbaar is?

In ieder geval niet bij het restafval gooien in een container of vuilniszak, maar gescheiden inzamelen en inleveren bij erkende inzamelpunten. De koper voelt in veel gevallen niet direct de verantwoordelijkheid voor de milieu-impact van zijn accu of batterij. De meeste oplaadbare accu’s van nu zijn Lithium-ion-accu’s (Li-ion). Dit type batterij heeft een hoge energiedichtheid en lange levensduur, maar er kleven ook nadelen en milieurisico’s aan. Bij verkeerd opslaan kan bijvoorbeeld brand ontstaan.

Milieurisico’s

Een deel van de fietsenmakers en de doe-het-zelfzaken weten dat zij een innameplicht hebben, maar soms niet de goede voorzieningen en de juiste vergunning voor opslag van dit type accu. ODRA houdt toezicht op opslaan en verwerken van accu’s en batterijen. ODRA start met voorlichting geven. Aan Li-ion-accu’s in het afvalstadium kleven niet alleen brandgevaar, maar ook andere milieurisico’s. Bij beschadiging kunnen giftige, brandbare gassen vrijkomen en kunnen lekken naar grond- en oppervlaktewater.

Brand

Li-ion-accu’s zijn in toenemende mate oorzaak van branden bij de afvalinzamelaars. De accu’s komen tussen het restafval makkelijk tot ontbranding. Daarom is gescheiden inzamelen en op de juiste manier verwijderen van groot belang. De inzamelaars brengen de accu’s naar gespecialiseerde bedrijven om te verwerken.

Acties

ODRA gaat alle bedrijven, die zonder juiste vergunning Li-ion-accu’s innemen, aanschrijven. Zij krijgen een hersteltermijn om de overtreding ongedaan te maken. Bedrijven met een directe bijdrage aan de inzamelstructuur krijgen een hersteltermijn om de activiteiten te legaliseren. Bedrijven, die de voorzieningen op orde hebben, krijgen een langere hersteltermijn. Bij gemeentedepots wordt de gemeente aangedrongen op snel legaliseren en treffen van voorzieningen. In de communicatie sluit ODRA aan bij initiatieven van brancheorganisaties.

Bekijk voor meer informatie de website van Stiba en de publicaties over veilige opslag van Lithium-ion batterijen en Lithium-ion accu’s: buurtbatterijen.

Gerelateerd

Grote brand bij afvalverwerker

In Huissen woedde op 28 augustus een brand bij een afvalverwerker. De piketdienst van ODRA was ter plekke en houdt in de gaten waar het vervuilde bluswater heenloopt en of er een bodemonderzoek gedaan moet worden.