Groen Gas Gelderland past biofilter aan

Mestvergister en groengasproducent Groen Gas Gelderland voert vanaf 21 november (week 47) gedurende een week werkzaamheden uit aan het bio filter. Dat betekent dat deze week de lucht alleen door de luchtwasser wordt gezuiverd en omwonenden meer geuroverlast kunnen hebben.

Groen Gas Gelderland is een co-vergistingsinstallatie in Bemmel. In twee stappen wordt de geur die vrijkomt bij de vergisting van biomassa en dierlijke mest in twee stappen gezuiverd. De eerste stap is een chemische luchtwasser en de tweede stap is een biofilter gevuld met filtermateriaal (houtsnippers). Tijdens de werkzaamheden wordt dit biofilter een week lang afgekoppeld. Dat betekent dat de afgezogen lucht direct na de luchtwasser wordt geëmitteerd. Dat kan voor omwonenden extra geuroverlast tot gevolg hebben.

Plan van aanpak

Groen Gas Gelderland heeft een plan van aanpak ingediend waarin beschreven is wanneer en welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Verder is in het plan beschreven welke aanvullende maatregelen genomen worden om geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft het plan goed gekeurd en houdt toezicht of het bedrijf zich hieraan  houdt. De werkzaamheden bestaan uit vervangen van het filtermateriaal en aanpassen van het bio filter om de werking hiervan te verbeteren.