Groen Gas Gelderland

  • Veronica 2, Bemmel

Groen Gas Gelderland is gevestigd op een bedrijvenpark in Bemmel. Het bedrijf vergist dierlijke mest en biomassa en levert via de covergister groen gas aan het gasnet. Het biogas is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

Omwonenden melden regelmatig klachten over GGG. Dit jaar, tot half november zijn ruim 100 geur- en stofklachten ingediend. De meeste klachten gaan over geuroverlast. Het bedrijf heeft eerste de werking van de luchtwasser verbeterd, in november worden aanpassingen aan het biofilter gedaan.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Groen Gas Gelderland dossier.

Geurmeting

Begin maart 2022 zijn door Omgevingsdienst Regio Arnhem controlemetingen uitgevoerd aan het bio filter om vast te stellen of sprake is van een overschrijding van de geuremissie eisen. De metingen laten geen overschrijding van de normen zien. De geuremissie voldoet aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de vergunning. Het bedrijf heeft de werking van luchtwasser verbeterd. Dat heeft een positief effect op de geuremissie. GGG gaat in november 2022 het biofilter, de tweede stap in filteren van de geuremissies, aanpassen. Hiervoor is een plan van aanpak ingediend.

Aanpassen bio filter

In week 47 (21 november 2022) past Groen Gas Gelderland het bio filter aan. Daarvoor is een plan van aanpak ingediend en goed gekeurd door bevoegd gezag. De werkzaamheden bestaan uit vervangen van het filtermateriaal (houtsnippers) en technisch aanpassen van de filter om de werking ervan te verbeteren. Tijdens deze werkzaamheden wordt de lucht alleen door de luchtwasser gezuiverd.

Extra geuroverlast

Aanpassen van de bio filter kan extra geuroverlast voor omwonenden tot gevolg hebben. Het bedrijf verwacht dat het bio filter binnen één week, als tweede stap in de luchtzuivering, weer functioneert. Het kan zijn dat gedurende een aantal weken de omwonenden een wat andere geur ruiken. Omgevingsdienst Regio Arnhem ziet toe op naleving van de voorschriften.

Vergunningverlening

Het bedrijf heeft een milieuvergunning voor verwerken en vergisten van biomassa en dierlijke mest. Er wordt gewerkt aan actualisatie van deze vergunning. Voor de ontgeuringsinstallatie en de sleufsilo zijn bijvoorbeeld de vergunningsvoorschriften niet toereikend. Naar verwachting is de actualisatietoets eind 2022 gereed. 

Overkapping

In 2021 is de sleufsilo voorzien van een overkapping. Groen Gas Gelderland wil deze overkapping vergroten, maar dat is in strijd met het bestemmingsplan. Vergroting van de overkapping zal een gunstig effect hebben op stof- en geuremissie.

Overlast melden

Ervaart u als omwonende overlast van Groen Gas Nederland? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via S@men (eerder het Provincieloket). S@men is de plek waar u een melding kunt indienen over uw leefomgeving. Ook vindt u hier een overzicht van aankondigingen.

Gerelateerd

Groen Gas Gelderland past biofilter aan

Mestvergister en groengasproducent Groen Gas Gelderland voert vanaf 21 november gedurende een week werkzaamheden uit aan het biofilter. Dat betekent dat deze week de lucht alleen door de loogwasser wordt gezuiverd en omwonenden meer geuroverlast kunnen hebben.