Groen Gas Gelderland

  • Veronica 2, Bemmel

Groen Gas Gelderland is gevestigd op een bedrijvenpark in Bemmel. Het bedrijf vergist dierlijke mest en biomassa en levert via de covergister groen gas aan het gasnet. Het biogas is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

Omwonenden melden regelmatig klachten over Groen Gas Gelderland. Dit jaar, tot eind oktober zijn ruim 95 geurklachten ingediend. In 2022 hebben we 122 geurklachten ontvangen.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Groen Gas Gelderland dossier.

Geurmeting

In februari 2023 zijn door Omgevingsdienst Regio Arnhem controlemetingen uitgevoerd aan het biofilter om vast te stellen of sprake is van een overschrijding van de geuremissie eisen. De metingen lieten een overschrijding van de normen zien. In juli 2023 is opnieuw een geurmeting uitgevoerd. Toen is geconstateerd dat de geuremissie voldoet aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de vergunning. In verband met de overschrijding van de geurnomen is een last onder dwangsom opgelegd. Hiertegen heeft Groen Gas Gelderland GG bezwaar ingediend bij de commissie Rechtsbescherming.

Aanpassen biofilter

In november 2022 heeft  Groen Gas Gelderland het biofilter aangepast. De werkzaamheden bestonden uit vervangen van het filtermateriaal (houtsnippers) en technisch aanpassen van de filter om de werking ervan te verbeteren daarmee het verminderen van de geuremissie naar de omgeving.

Vergunningverlening

Groen Gas Gelderland heeft een milieuvergunning voor verwerken en vergisten van biomassa en dierlijke mest. De omgevingsvergunning is ambtshalve gewijzigd, omdat de voorschriften voor de ontgeuringsinstallatie en de sleufsilo niet toereikend zijn. De ontwerpbeschikking is in oktober 2023 ter inzage gelegd.

In 2023 heeft Groen Gas Gelderland een Warmte Kracht Koppeling (verder: WKK) geplaatst. Hiermee wordt biogas, dat binnen het bedrijf wordt geproduceerd, omgezet in elektriciteit en warmte. De opgewekte warmte en de geproduceerde elektriciteit worden in het eigen proces gebruikt.

Overkapping

In 2021 is de sleufsilo voorzien van een overkapping. Groen Gas Gelderland wil deze overkapping vergroten, maar dat is in strijd met het bestemmingsplan. Vergroting van de overkapping zal een gunstig effect hebben op stof- en geuremissie.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier Groen Gas Gelderland? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Overlast melden

Ervaart u als omwonende overlast van Groen Gas Nederland? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via Milieuklacht Gelderland. Dit is de plek waar u een melding kunt indienen over uw leefomgeving. Ook vindt u hier een overzicht van aankondigingen.

Gerelateerd

Groen Gas Gelderland past biofilter aan

Mestvergister en groengasproducent Groen Gas Gelderland voert vanaf 21 november gedurende een week werkzaamheden uit aan het biofilter. Dat betekent dat deze week de lucht alleen door de loogwasser wordt gezuiverd en omwonenden meer geuroverlast kunnen hebben.