Omgevingsdienst Regio Arnhem

Geuronderzoek via geurhinderapp in Renkum en Heelsum gestart. Deelnemen kan nog steeds!

14 september 2020
Geuronderzoek via geurhinderapp in Renkum en Heelsum gestart.  Deelnemen kan nog steeds!

In juli zijn GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart. Dat doen zij in opdracht van provincie Gelderland en gemeente Renkum. De aanleiding voor het onderzoek is de geuroverlast die inwoners van gemeente Renkum ervaren door de activiteiten van papierfabriek Parenco.

Ook deelnemen aan geuronderzoek via de geurhinderapp? Dat kan!
Het geuronderzoek vindt onder meer plaats via een geurhinderapp. 200 inwoners van Renkum en Heelsum doen al mee met het onderzoek. Twee tot drie keer per week ontvangen ze een oproep om de app in te vullen. Wilt u ook deelnemen aan de geurhinderapp? Meldt u zich dan aan via www.vggm.nl/GGDgeuronderzoek.
Het onderzoek via de app loopt zeker nog door tot en met november.

Elektronische neuzen in Renkum
Naast de geurhinderapp zetten GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem ook elektronische neuzen in. Deze ‘neuzen’ worden in september geplaatst aan een tiental lantaarnpalen in Renkum. Deze luchtmeetpunten blijven hangen tot begin 2021.

Verwachting van geuronderzoek: verbeteren aanpak van geurhinder
Het totale geuronderzoek duurt tot begin 2021. Naast de app en de ‘neuzen’ verricht Parenco in de onderzoeksperiode ook metingen. Zij zet daarvoor snuffelploegen en zogenoemde ‘canaries’ in de schoorsteenpijpen in. Alle verkregen informatie uit het geuronderzoek wordt gekoppeld aan informatie over de windrichting, metingen in de leefomgeving en activiteiten in de fabriek. De verwachting is dat dit helpt bij de aanpak van de geurhinder.

Melden van overlast? Dat doet u via het Provincieloket
De geurhinderapp is niet bedoeld voor het melden van klachten over geur. Daarvoor is het Provincieloket beschikbaar. Het melden van geuroverlast kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week via https://milieuklacht.gelderland.nl/. De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem gaan met meldingen van overlast aan de slag. U kunt overlast ook melden bij Parenco: 0317 – 361911 (24/7 bereikbaar).

Vragen? Stuur dan graag een e-mail naar vragenparenco@odra.nl