Geen effecten op gezondheid fijnstof

De uitstoot van fijnstof in de schoorsteen van de biomassacentrale op bedrijventerrein Kleefse Waard, levert geen gezondheidsrisico’s op. Dat blijkt uit een beoordeling door de GGD in de regio Arnhem. In november verrichtte ODRA metingen naar deze uitstoot.

De uitstoot van fijnstof (PM10) door de biomassacentrale Kleefse Waard blijft met 3 mg/Nm3 binnen de norm die in de vergunning is opgenomen (5 mg/Nm3). Dat heeft het team Metingen & Advies van de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) vastgesteld. Aanleiding voor het onderzoek is een reeks klachten uit de omgeving. Deze klachten gaan over geur en over hoge fijn stofconcentraties. Geur is niet in het onderzoek meegenomen.

Team Milieu en Gezondheid van GGD Gelderland-Midden is door ODRA gevraagd de uitkomst van deze fijnstofmeting gezondheidskundig te beoordelen. De GGD concludeert dat: ‘De toename van PM10 door de stookinstallatie is zo gering dat we hierdoor geen effecten op de gezondheid van de inwoners verwachten.’

Team meten & advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert onafhankelijk milieuonderzoek uit in opdracht van overheden. Het team is gecertificeerd (NEN-EN-ISO/IEC 17020) en is voor de inspectie van emissies naar de lucht als inspectie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).