Collega aan het woord: toezichthouder bodem

In verband met privacy maken wij gebruik van gefingeerde namen.

Rob de Vries belt vanuit de auto en vertelt dat hij een vrachtwagen achtervolgt: codenaam Eland. Niets wat hij deelt over de telefoon, mag te herleiden zijn naar de naam van een bedrijf of een persoon. Rob is toezichthouder bodem en voor operatie Eland noteert hij dingen als kentekens, locaties, lading en alles wat maar kan bijdragen om de afvalboer in kwestie te kunnen confronteren met zijn praktijken. Dat is spannend werk. “Ach”, zegt Rob nuchter. “De asbestjongens willen nog wel eens dreigen, maar ik ben niet zo snel onder de indruk. Als je bang bent aangelegd, moet je dit werk niet willen doen.”

Grondboringen Regio Arnhem

Samenwerken met Rijkswaterstaat

Rob werkt samen met Rijkswaterstaat. “We willen meer diepgang in de controles te krijgen. Dus rechercheren we ‘als een politieman’, en we zien wat er gebeurt op een locatie door vrachtwagens te volgen vanaf de slooplocatie tot aan de opslag. We weten bijvoorbeeld uit ervaring dat de chauffeurs die namens hun baas spul wegbrengen waar een luchtje aan zit, door rood rijden of een rotonde vaker nemen.

Onze informatie moet kloppen en 100% waterdicht zijn, anders hebben we geen zaak. De ‘ontdoener’ moet melden wat hij aanbiedt en de afvalboer moet registreren wat hij ontvangt. Na een half jaar gaan we op bezoek bij het bedrijf. We leggen dan alles wat we verzameld hebben langs de administratie, en klopt het niet, dan hebben we met mogelijke overtredingen te maken.”

De asbestjongens willen nog wel eens dreigen, maar ik ben niet zo snel onder de indruk. Als je bang bent aangelegd, moet je dit werk niet willen doen.

Het milieu behoeden voor een ramp

Een voorbeeld waar het misgaat. “Op een nieuwbouwlocatie hebben we een last onder dwangsom opgelegd. We ontdekten dat er 11.000 heipalen door een laag immobilisaat acht meter de grond in zijn gedrukt. Gevolg: het grondwater wordt verontreinigd met zware metalen, doordat dit uit het immobilisaat spoelde. Immobilisaat is een mengsel van afvalstoffen, dat is bewerkt door er onder andere bindmiddel aan toe te voegen. Daardoor worden de verontreinigende stoffen gebonden, en vormen ze geen bedreiging meer voor het milieu. Als je funderingsgaten en leidingsleuven in het immobilisaat maakt, worden de verontreinigende stoffen niet langer gebonden, en spoelen ze uit. In een andere gemeente heb ik een aannemer weten te overtuigen geen immobilisaat te gebruiken en daarmee het milieu voor een ramp te behoeden.”

Tot slot zegt Rob over zijn werk: “Ik ben op mijn best als ik controles kan uitvoeren en de hele dag kan ‘vechten’ met aannemers om het land schoon te houden. Ik moet buiten zijn en ben ontzettend nieuwsgierig. Mijn vriendin zegt altijd, ‘jij kijkt meer door de zij- dan door de voorruit van de auto als we onderweg zijn’. Daar heeft ze wel gelijk in.”