Omgevingsdienst Regio Arnhem

Toezicht op activiteiten bij Vink

De omgevingsvergunning milieu die aan Vink is verleend, is leidend voor de controles door de toezichthouders van ODRA. Het controleren op het naleven van de vergunningsvoorschriften door het bedrijf staat centraal. Indien het bedrijf niet voldoet aan de voorschriften, dan treedt ODRA namens het bevoegd gezag handhavend op. Dat gebeurt conform de Landelijke Handhavingsstrategie. Daarmee is direct de verbinding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving gelegd.