Omgevingsdienst Regio Arnhem

Toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven

Omgevingsdienst Regio Arnhem coördineert binnen Gelders Stelsel de taken voor het toezicht op provinciale complexe bedrijven. Omgevingsdienst Regio Nijmegen is verantwoordelijk voor de vergunningverlening van provinciale complexe bedrijven.

ODRA zorgt voor afstemming binnen het stelsel, draagt zorg voor de uitvoering van toezicht en handhavingstaken en coördineert stelselbrede handhavingstrajecten.

Om effectief uitvoering aan de toezichtstaken te geven, vindt er nauwe samenwerking plaats binnen de Gelderse Omgevingsdiensten. Door de uitvoering van het zogenoemde ‘programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven’ willen de omgevingsdiensten nog meer bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarnaast geeft een uniforme aanpak van toezicht en handhaving ook duidelijkheid voor de betreffende bedrijven.

Over een aantal van deze provinciale complexe bedrijven in de regio Arnhem leest u hier meer informatie.