Omgevingsdienst Regio Arnhem

Toegankelijkheidsverklaring

Gelderse Omgevingsdiensten willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

De toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.gelderseomgevingsdiensten.nl (hoofdwebsite)
  2. https://www.odveluweijssel.nl/
  3. https://www.oddevallei.nl/
  4. https://www.odnoordveluwe.nl/
  5. https://www.odregioarnhem.nl/
  6. https://www.odregionijmegen.nl/
  7. https://www.odrivierenland.nl/
  8. https://www.odachterhoek.nl/

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. In april van 2018 heeft er een quickscan plaatsgevonden door Firmground. Op dit moment zijn wij bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid op basis van onder andere deze quickscan.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 05-10-2018.