Milieu

Ontbrandingstoestemming vuurwerk

Wilt u vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling om? Dan moet u een ontbrandingstoestemming aanvragen of een melding doen. De toestemming heeft u nodig als u meer dan 200 kg consumentenvuurwerk en / of meer dan 20 kg theatervuurwerk wilt afsteken. Voorbeelden zijn:

  • professioneel vuurwerk;
  • consumentenvuurwerk;
  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
  • een combinatie hiervan.

ODRA voert vuurwerktaken namens provincie Gelderland uit.

Indienen ontbrandingstoestemming
De ontbrandingstoestemming kan alleen worden ingediend door een gespecialiseerd bedrijf met een toepassingsvergunning. De aanvraag dient u elektronisch in met het “E-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen”. De inloggegevens van deze applicatie kunt u aanvragen bij provincie Noord-Brabant via 06-52857517.
De ontbrandingstoestemming moet minimaal veertien weken voor de geplande vuurwerkontbranding ingediend worden. Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

Regels over het afsteken van vuurwerk zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit.