Ondergrondse tanks

Ondergrondse tanks

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruik gemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Lekkende tanks veroorzaken bodemverontreiniging.. Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de gemeente. Inwoners van de gemeente Arnhem, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Rozendaal kunnen de melding doen bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Wettelijke regels
Als u de tank niet meer gebruikt, bent u verplicht deze te laten verwijderen. Een ondergrondse tank mag alleen verwijderd worden door een erkend bedrijf. Omgevingsdienst Regio Arnhem houdt toezicht op deze saneringsactiviteiten. Als u de tank wilt blijven gebruiken, moet de tank voldoen aan wettelijke regels. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit. Als u een tank in gebruik heeft, bent u verplicht een speciale aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Meer informatie over ondergrondse tanks vindt u op de site van de Rijksoverheid.