Bovengrondse (diesel)tanks

Bovengrondse (diesel)tanks

Dieseltanks
Alle bovengrondse opslagtanks met vloeibare brandstof moeten voorzien zijn van een tankcertificaat en een installatiecertificaat (KIWA-keuring).

Nog geen certificaat?
Hebt u een dergelijke opslagtank, maar nog geen tank- en installatiecertificaat? Dan hebt u de volgende opties:

  • u kunt de tank laten keuren en installeren zodat u alsnog in het bezit komt van een tank- en installatiecertificaat. Een overzicht van erkende keuring- en installatiebedrijven vindt u op www.kiwa.nl;
  • u kunt de oude tank laten saneren en een nieuwe tank aanschaffen die voorzien is van een tank- en installatiecertificaat.

Propaantanks
Ook propaantanks moeten goedgekeurd moet zijn door een Algemene Keuringsinstantie (zoals Lloyds en KIWA). Deze keuring moet om de 6 jaar plaatsvinden en telkens wanneer er iets aan het leidingwerk is veranderd.
Voor het plaatsen van een propaantank tot een inhoud van 13m3 geldt een meldingsplicht. Bij grotere propaantanks moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer informatie over het saneren van de tank vindt u op http://www.infomil.nl/.